Documents and fees

 • Personas datu konfidencialitātes politika
 • Noteikumi un nosacījumi
 • Cenrāži un tarifi
 • Prasības interneta tirgotāju mājas lapām
  • Interneta tirgotāju mājas lapām jāsatur šāda informācija

   Informācija par tirgotāju* 

   Tirgotāja kontaktinformācija (adrese nedrīkst būt izvietota kā attēls):

   • Uzņēmuma nosaukums
   • Uzņēmuma reģistrācijas numurs
   • Juridiskā adrese
   • Faktiskā adrese (ja tā atšķiras no juridiskās adreses)
   • Tālruņa numurs
   • Faksa numurs (ja uzņēmumam ir šāds numurs)
   • E-pasts

   Klientu apkalpošanas kontaktinformācija (adrese nedrīkst būt izvietota kā attēls):

   • Filiāles / veikala adrese (ja tāds ir)
   • Tālruņa numurs
   • Faksa numurs (ja tāds ir)
   • E-pasts

   Adresei un kontaktinformācijai ir jābūt viegli pieejamai un sasniedzamai vismaz 120 dienas pēc pēdējā darījuma noformēšanas.

   E-tirgotāja mājas lapā jābūt redzamam tirgotāja nosaukumam, ko klients varētu atpazīt savā maksājumu kartes konta izdrukā. 


   Preču un sniegto pakalpoju apraksts

   Tirgotāja mājas lapā atrodamajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem ir pilnībā jāatbilst reģistrācijas pieteikumā norādītajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī līgumā ar banku jāiekļauj šāda informācija:

   • Pārskats - tirgotāja mājas lapā vajadzētu būt ietvertam pilnīgam, visu, mājas lapā piedāvāto preču un pakalpojumu aprakstam. E-tirgotāja mājas lapā jābūt pieejamam detalizētam pārdodamo preču un pakalpojumu aprakstam, tai skaitā preces vai pakalpojuma vispārīgam raksturojumam, izmēram, fotogrāfijām, sastāvam un materiāliem. Programmatūrai – sistēmas prasībām, bet pakalpojumiem – kad un kā tos varēs nodrošināt.

   • Cena un norēķinu valūta - jābūt norādītai precīzai informācijai par preces vai sniegta pakalpojuma cenu un norēķina valūtu.


   Apmaksas veidi

   Interneta tirgotāja mājas lapā jāatrodas maksājumu sistēmu (Visa, MasterCard) logotipiem. To izmēram un izvietojumam jābūt līdzvērtīgam ar pārējiem maksājumu veidu logotipiem.


   3D -Secure zīmes (pēc izvēles)

   Ja tirgotājs lieto 3-D Secure drošu norēķinu risinājumu, tad viņa mājas lapā jābūt atrodamiem Verified by Visa un MasterCard SecureCode logotipiem oriģinālajās krāsās.


   Juridiskā informācija

   Noteikumi un nosacījumi - preces iegādes noteikumiem un nosacījumiem ir jābūt pieejamiem visa preču pasūtījuma laikā, vai arī:

   • Tajā pašā ekrānā, kur tiek norādīta kopējā darījuma summa, vai arī
   • Secīgās lapās, kuras tiek parādītas uz ekrāna pirms pirkuma apstiprināšanas

   Privātuma politika - Interneta tirgotāju mājas lapā jābūt iekļautai sadaļai, kurā ir aprakstīta klientu datu aizsardzības politika, tai skaitā informācija, ka tiks ievērota kartes lietotāja personas datu konfidencialitāte, un tie tiks apstrādāti drošā vidē, lietojot SSL šifrēšanu.

   Pārdošana un kompensācijas:

   • Maksājumi un izcenojumi - E-tirgotāja mājas lapā jābūt pieejamai informācijai par maksāšanas veidiem (internets, telefons), maksājumos izmantojamo karšu veidiem (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro) un maksājuma noformēšanas ātrumu.
   • Informācija par nodokļiem, Eksporta noteikumi un ierobežojumi, kā arī ierobežojumus attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu (ja šādi ierobežojumi pastāv)

   Piegāde - tirgotājam jāsniedz pilnīgu un precīzu informāciju par mājas lapā pieejamajām precēm un pakalpojumiem, kas saistīts ar to piegādi, piegādes apstākļiem, un jebkuru citu informāciju, kas nepieciešama, lai iegūtu skaidru priekšstatu par preču piegādi un pakalpojumu pēc darījuma apmaksas. Piegādes adrese - tirgotāja web-lapā ir atļauts nenorādīt piegādes adresi tikai Amerikas Savienotajās valstīs. Interneta tirgotājiem Eiropas Savienības valstīs tā ir jānorāda obligāti. 

   Preces atgriešana - tirgotājam mājas lapā jānodrošina skaidri saprotama informācija par noteikumiem preces atgriešanai vai pakalpojuma atcelšanai (tai skaitā par iespējamām soda naudām vai citiem papildu izdevumiem un preces maiņas iespējām), ja pircējs grib atteikties no iepriekš veiktā pirkuma.

   E-tirgotāja mājas lapā obligāti jāparedz iespēja klientam atzīmēt, ka viņš ar noteikumiem ir iepazinies un tos akceptējis.

  • Prasības interneta tirgotāju mājas lapām
   • Tirgotāja mājas lapai jābūt darba kārtībā - tajā nav atļauts pārdot preces un pakalpojumus, atsaucoties uz interneta lapu, kura nedarbojas.
   • Nav pieļaujama URL novirzīšana vai domēna pāradresācija - tirgotāja mājas lapa nedrīkst pārsūtīt vai novirzīt klientu uz citu mājas lapu, kā arī, tirgotāja mājas lapa nedrīkst saņemt novirzītus vai pārsūtītus klientus no citiem resursiem. Pieļaujamie izņēmumi - reklāmas, meklēšanas vaicājumiem, domēna nosaukuma maiņu (ja tāda ir nepieciešama).
   • Tirgotāja mājas lapa nedrīkst saturēt ļaunprātīgu programmatūru.
 • Transact Online sistēmas lietošanas instrukcija
  • Reģistrēšanās Transact Online sistēmā

   Transact Online sistēma nodrošina Jums pieeju informācijai par visiem Jums piesaistītajiem kontiem un kartēm. Lai uzsāktu darbu ar Transact Online, Jums pirmajā pieslēgšanās reizē ir jāveic reģistrācijas process līdz galam.

   Lai reģistrētos Transact Online sistēmā, Jums būs nepieciešama informācija, ko satur Jums izsniegtā PIN-aploksne.

   Lai reģistrētos Transact Online sistēmā:

    

   1. Atveriet Transact Online lapu https://online.transactpro.lv
   2. Laukā “Lietotāja ID” ievadiet 8 ciparu konta numuru, kuru atradīsiet uz PIN-aploksnes (tās ārpusē).
   3. Laukā “Parole” ievadiet paroli, kuru atradīsiet PIN-aploksnes iekšpusē zem nosaukuma “Password”.
   4. Nospiediet "Ieiet".

    

   Nākamajā lapā Jums tiks parādīts Jūsu Lietotāja ID un tiks piedāvāta iespēja ievadīt jaunu sistēmas piekļuves paroli (varat izmantot to pašu paroli, ar kuras palīdzību Jūs reģistrējāties sistēmā). SVARĪGI! Pēc reģistrācijas procesa pabeigšanas pieeja Transact Online būs iespējama tikai, izmantojot Lietotāja ID un Jūsu ievadīto paroli. Nepieciešamības gadījumā Jūs šo paroli varēsiet nomainīt.

  • Kā pievienoties?
   1. Atveriet Transact Online lapu https://online.transactpro.lv
   2. Atbilstošajos laukos ierakstiet savu Lietotāja ID un pastāvīgo paroli. 
    Lietotāja ID sastāv no “u” burta un 8 cipariem un tiek piešķirts katram lietotājam tā reģistrācijas procesā Transact Online sistēmā. Reģistrācijas procesā lietotājs arī izvēlas pastāvīgo paroli.
   3. Atkarībā no pakalpojumu veidiem, kurus Jūs izmantosiet, Jums būs nepieciešams papildus laukā, kas parādīsies, ievadīt 6-ciparu kodu no kodu kartes vai kodu kalkulatora.
   4. Nospiediet "Ieiet".
  • Transact Online lietošanas pamatprincipi

   Lai veiktu darbības Transact Online sistēmā, izmantojiet atbilstošu izvēlni.

   Atšķirībā no parastās pārlūkprogrammas izmantošanas, lietojot Transact Online, Jūs nevarat lietot pogu Back, Forward vai Refresh (Reload), visi rīkojumi ir jādod izvēlnē.

   Visi lietotāji, kuri ir bijuši neaktīvi (nav veikuši nekādas darbības Transact Online) pēdējās 5 minūtes, tiek atvienoti no sistēmas. Brīdinājuma logs informēs lietotāju, pēc cik ilga laika darba sesija tiks pārtraukta. Atveroties šādam brīdinājuma logam, lietotājs var izvēlēties turpināt darbu, nospiežot “Iziet”. Pēc atvēlētā laika perioda izbeigšanās lietotājam būs nepieciešams no jauna pievienoties Transact Online sistēmai darba turpināšanai.

   Iesakām informācijas ievadīšanas laikā izvairīties no garākām pauzēm.

   Ja ir notikusi tehniska rakstura kļūda un Jūsu Transact Online sesija tikusi kļūmīgi pārtraukta, Jūs varat uzreiz pievienoties atpakaļ Transact Online sistēmai un turpināt darbu.

   Lai pārtrauktu darbu Transact Online, lapas augšējā labajā malā nospiediet "Iziet". Dariet to vienmēr, kad pārtraucat izmantot Transact Online.

  • Drošība

   Transact Pro nodrošina Transact Online drošību, veicot nepārtrauktu elektronisko kanālu jomas attīstību un uzraudzību. Tomēr ne mazāk svarīgi ir arī pašam lietotājam rūpēties par sava datora drošību un ievērot finanšu drošības principus internetā:

   • glabāt noslēpumā lietotājvārdu, paroles, kā arī glabāt identifikācijas līdzekļus tikai lietotājam pieejamā vietā;
   • lietot antivīrusu un aizsardzības programmas;
   • neizpaust rekvizītus, kuri nepieciešami elektronisko pakalpojumu izmantošanai. Svarīgi atcerēties, ka Transact Pro nekad nelūgs sūtīt e-pastā vai pa tālruni izpaust tādus datus kā Transact Online parole, kodu kartes vai kodu kalkulatora kodi!
 • DMAX Mastercard / TLC Mastercard
 • Citi dokumenti
 • Arhīvs
 • Valūtu kalkulators
  EUR USD
  Valūta Pirkt Pārdot Pirkt Pārdot
  EUR
  Pirkt EUR 0.0000
  Pārdot EUR 0.0000
  Pirkt USD 1.0700
  Pārdot USD 1.1854
  USD
  Pirkt EUR 1.1854
  Pārdot EUR 1.0700
  Pirkt USD 0.0000
  Pārdot USD 0.0000
  GBP
  Pirkt EUR 0.8985
  Pārdot EUR 0.8116
  Pirkt USD 1.2551
  Pārdot USD 1.3896
  AMD
  Pirkt EUR 561.0000
  Pārdot EUR 528.0000
  Pirkt USD 508.0000
  Pārdot USD 459.0000
  AUD
  Pirkt EUR 1.6071
  Pārdot EUR 1.5287
  Pirkt USD 0.7629
  Pārdot USD 0.6972
  BYN
  Pirkt EUR 2.5240
  Pārdot EUR 2.2750
  Pirkt USD 2.2370
  Pārdot USD 2.0160
  CAD
  Pirkt EUR 1.5848
  Pārdot EUR 1.4389
  Pirkt USD 1.4045
  Pārdot USD 1.2750
  CNY
  Pirkt EUR 7.8440
  Pārdot EUR 7.3270
  Pirkt USD 6.9520
  Pārdot USD 6.4940
  CZK
  Pirkt EUR 26.5380
  Pārdot EUR 24.9920
  Pirkt USD 23.5200
  Pārdot USD 22.1500
  JPY
  Pirkt EUR 130.9680
  Pārdot EUR 118.5800
  Pirkt USD 116.0760
  Pārdot USD 105.0560
  KZT
  Pirkt EUR 447.9000
  Pārdot EUR 405.2500
  Pirkt USD 396.9700
  Pārdot USD 359.1700
  NOK
  Pirkt EUR 10.0777
  Pārdot EUR 9.2476
  Pirkt USD 8.9317
  Pārdot USD 8.1962
  PLN
  Pirkt EUR 4.4180
  Pārdot EUR 4.1610
  Pirkt USD 3.9160
  Pārdot USD 3.6880
  RUB
  Pirkt EUR 77.7954
  Pārdot EUR 67.6298
  Pirkt USD 68.9520
  Pārdot USD 59.9368
  SEK
  Pirkt EUR 10.9436
  Pārdot EUR 9.9019
  Pirkt USD 9.6992
  Pārdot USD 8.7759