Dokumenti un cenrādis

 • Personas datu konfidencialitātes politika
 • Noteikumi un nosacījumi
 • Cenrāži un tarifi
 • Prasības interneta tirgotāju mājas lapām
  • Interneta tirgotāju mājas lapām jāsatur šāda informācija

   Informācija par tirgotāju* 

   Tirgotāja kontaktinformācija (adrese nedrīkst būt izvietota kā attēls):

   • Uzņēmuma nosaukums
   • Uzņēmuma reģistrācijas numurs
   • Juridiskā adrese
   • Faktiskā adrese (ja tā atšķiras no juridiskās adreses)
   • Tālruņa numurs
   • Faksa numurs (ja uzņēmumam ir šāds numurs)
   • E-pasts

   Klientu apkalpošanas kontaktinformācija (adrese nedrīkst būt izvietota kā attēls):

   • Filiāles / veikala adrese (ja tāds ir)
   • Tālruņa numurs
   • Faksa numurs (ja tāds ir)
   • E-pasts

   Adresei un kontaktinformācijai ir jābūt viegli pieejamai un sasniedzamai vismaz 120 dienas pēc pēdējā darījuma noformēšanas.

   E-tirgotāja mājas lapā jābūt redzamam tirgotāja nosaukumam, ko klients varētu atpazīt savā maksājumu kartes konta izdrukā. 


   Preču un sniegto pakalpoju apraksts

   Tirgotāja mājas lapā atrodamajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem ir pilnībā jāatbilst reģistrācijas pieteikumā norādītajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī līgumā ar banku jāiekļauj šāda informācija:

   • Pārskats - tirgotāja mājas lapā vajadzētu būt ietvertam pilnīgam, visu, mājas lapā piedāvāto preču un pakalpojumu aprakstam. E-tirgotāja mājas lapā jābūt pieejamam detalizētam pārdodamo preču un pakalpojumu aprakstam, tai skaitā preces vai pakalpojuma vispārīgam raksturojumam, izmēram, fotogrāfijām, sastāvam un materiāliem. Programmatūrai – sistēmas prasībām, bet pakalpojumiem – kad un kā tos varēs nodrošināt.

   • Cena un norēķinu valūta - jābūt norādītai precīzai informācijai par preces vai sniegta pakalpojuma cenu un norēķina valūtu.


   Apmaksas veidi

   Interneta tirgotāja mājas lapā jāatrodas maksājumu sistēmu (Visa, MasterCard) logotipiem. To izmēram un izvietojumam jābūt līdzvērtīgam ar pārējiem maksājumu veidu logotipiem.


   3D -Secure zīmes (pēc izvēles)

   Ja tirgotājs lieto 3-D Secure drošu norēķinu risinājumu, tad viņa mājas lapā jābūt atrodamiem Verified by Visa un MasterCard SecureCode logotipiem oriģinālajās krāsās.


   Juridiskā informācija

   Noteikumi un nosacījumi - preces iegādes noteikumiem un nosacījumiem ir jābūt pieejamiem visa preču pasūtījuma laikā, vai arī:

   • Tajā pašā ekrānā, kur tiek norādīta kopējā darījuma summa, vai arī
   • Secīgās lapās, kuras tiek parādītas uz ekrāna pirms pirkuma apstiprināšanas

   Privātuma politika - Interneta tirgotāju mājas lapā jābūt iekļautai sadaļai, kurā ir aprakstīta klientu datu aizsardzības politika, tai skaitā informācija, ka tiks ievērota kartes lietotāja personas datu konfidencialitāte, un tie tiks apstrādāti drošā vidē, lietojot SSL šifrēšanu.

   Pārdošana un kompensācijas:

   • Maksājumi un izcenojumi - E-tirgotāja mājas lapā jābūt pieejamai informācijai par maksāšanas veidiem (internets, telefons), maksājumos izmantojamo karšu veidiem (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro) un maksājuma noformēšanas ātrumu.
   • Informācija par nodokļiem, Eksporta noteikumi un ierobežojumi, kā arī ierobežojumus attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu (ja šādi ierobežojumi pastāv)

   Piegāde - tirgotājam jāsniedz pilnīgu un precīzu informāciju par mājas lapā pieejamajām precēm un pakalpojumiem, kas saistīts ar to piegādi, piegādes apstākļiem, un jebkuru citu informāciju, kas nepieciešama, lai iegūtu skaidru priekšstatu par preču piegādi un pakalpojumu pēc darījuma apmaksas. Piegādes adrese - tirgotāja web-lapā ir atļauts nenorādīt piegādes adresi tikai Amerikas Savienotajās valstīs. Interneta tirgotājiem Eiropas Savienības valstīs tā ir jānorāda obligāti. 

   Preces atgriešana - tirgotājam mājas lapā jānodrošina skaidri saprotama informācija par noteikumiem preces atgriešanai vai pakalpojuma atcelšanai (tai skaitā par iespējamām soda naudām vai citiem papildu izdevumiem un preces maiņas iespējām), ja pircējs grib atteikties no iepriekš veiktā pirkuma.

   E-tirgotāja mājas lapā obligāti jāparedz iespēja klientam atzīmēt, ka viņš ar noteikumiem ir iepazinies un tos akceptējis.

  • Prasības interneta tirgotāju mājas lapām
   • Tirgotāja mājas lapai jābūt darba kārtībā - tajā nav atļauts pārdot preces un pakalpojumus, atsaucoties uz interneta lapu, kura nedarbojas.
   • Nav pieļaujama URL novirzīšana vai domēna pāradresācija - tirgotāja mājas lapa nedrīkst pārsūtīt vai novirzīt klientu uz citu mājas lapu, kā arī, tirgotāja mājas lapa nedrīkst saņemt novirzītus vai pārsūtītus klientus no citiem resursiem. Pieļaujamie izņēmumi - reklāmas, meklēšanas vaicājumiem, domēna nosaukuma maiņu (ja tāda ir nepieciešama).
   • Tirgotāja mājas lapa nedrīkst saturēt ļaunprātīgu programmatūru.
 • Transact Online sistēmas lietošanas instrukcija
  • Reģistrēšanās Transact Online sistēmā

   Transact Online sistēma nodrošina Jums pieeju informācijai par visiem Jums piesaistītajiem kontiem un kartēm. Lai uzsāktu darbu ar Transact Online, Jums pirmajā pieslēgšanās reizē ir jāveic reģistrācijas process līdz galam.

   Lai reģistrētos Transact Online sistēmā, Jums būs nepieciešama informācija, ko satur Jums izsniegtā PIN-aploksne.

   Lai reģistrētos Transact Online sistēmā:

    

   1. Atveriet Transact Online lapu https://online.transactpro.lv
   2. Laukā “Lietotāja ID” ievadiet 8 ciparu konta numuru, kuru atradīsiet uz PIN-aploksnes (tās ārpusē).
   3. Laukā “Parole” ievadiet paroli, kuru atradīsiet PIN-aploksnes iekšpusē zem nosaukuma “Password”.
   4. Nospiediet "Ieiet".

    

   Nākamajā lapā Jums tiks parādīts Jūsu Lietotāja ID un tiks piedāvāta iespēja ievadīt jaunu sistēmas piekļuves paroli (varat izmantot to pašu paroli, ar kuras palīdzību Jūs reģistrējāties sistēmā). SVARĪGI! Pēc reģistrācijas procesa pabeigšanas pieeja Transact Online būs iespējama tikai, izmantojot Lietotāja ID un Jūsu ievadīto paroli. Nepieciešamības gadījumā Jūs šo paroli varēsiet nomainīt.

  • Kā pievienoties?
   1. Atveriet Transact Online lapu https://online.transactpro.lv
   2. Atbilstošajos laukos ierakstiet savu Lietotāja ID un pastāvīgo paroli. 
    Lietotāja ID sastāv no “u” burta un 8 cipariem un tiek piešķirts katram lietotājam tā reģistrācijas procesā Transact Online sistēmā. Reģistrācijas procesā lietotājs arī izvēlas pastāvīgo paroli.
   3. Atkarībā no pakalpojumu veidiem, kurus Jūs izmantosiet, Jums būs nepieciešams papildus laukā, kas parādīsies, ievadīt 6-ciparu kodu no kodu kartes vai kodu kalkulatora.
   4. Nospiediet "Ieiet".
  • Transact Online lietošanas pamatprincipi

   Lai veiktu darbības Transact Online sistēmā, izmantojiet atbilstošu izvēlni.

   Atšķirībā no parastās pārlūkprogrammas izmantošanas, lietojot Transact Online, Jūs nevarat lietot pogu Back, Forward vai Refresh (Reload), visi rīkojumi ir jādod izvēlnē.

   Visi lietotāji, kuri ir bijuši neaktīvi (nav veikuši nekādas darbības Transact Online) pēdējās 5 minūtes, tiek atvienoti no sistēmas. Brīdinājuma logs informēs lietotāju, pēc cik ilga laika darba sesija tiks pārtraukta. Atveroties šādam brīdinājuma logam, lietotājs var izvēlēties turpināt darbu, nospiežot “Iziet”. Pēc atvēlētā laika perioda izbeigšanās lietotājam būs nepieciešams no jauna pievienoties Transact Online sistēmai darba turpināšanai.

   Iesakām informācijas ievadīšanas laikā izvairīties no garākām pauzēm.

   Ja ir notikusi tehniska rakstura kļūda un Jūsu Transact Online sesija tikusi kļūmīgi pārtraukta, Jūs varat uzreiz pievienoties atpakaļ Transact Online sistēmai un turpināt darbu.

   Lai pārtrauktu darbu Transact Online, lapas augšējā labajā malā nospiediet "Iziet". Dariet to vienmēr, kad pārtraucat izmantot Transact Online.

  • Drošība

   Transact Pro nodrošina Transact Online drošību, veicot nepārtrauktu elektronisko kanālu jomas attīstību un uzraudzību. Tomēr ne mazāk svarīgi ir arī pašam lietotājam rūpēties par sava datora drošību un ievērot finanšu drošības principus internetā:

   • glabāt noslēpumā lietotājvārdu, paroles, kā arī glabāt identifikācijas līdzekļus tikai lietotājam pieejamā vietā;
   • lietot antivīrusu un aizsardzības programmas;
   • neizpaust rekvizītus, kuri nepieciešami elektronisko pakalpojumu izmantošanai. Svarīgi atcerēties, ka Transact Pro nekad nelūgs sūtīt e-pastā vai pa tālruni izpaust tādus datus kā Transact Online parole, kodu kartes vai kodu kalkulatora kodi!
 • DMAX Mastercard / TLC Mastercard
 • Citi dokumenti
 • Arhīvs
 • Valūtu kalkulators
  EUR USD
  Valūta Pirkt Pārdot Pirkt Pārdot
  EUR
  Pirkt EUR 0.0000
  Pārdot EUR 0.0000
  Pirkt USD 1.0809
  Pārdot USD 1.1944
  USD
  Pirkt EUR 1.1944
  Pārdot EUR 1.0809
  Pirkt USD 0.0000
  Pārdot USD 0.0000
  GBP
  Pirkt EUR 0.9169
  Pārdot EUR 0.8273
  Pirkt USD 1.2404
  Pārdot USD 1.3743
  AMD
  Pirkt EUR 568.0000
  Pārdot EUR 535.0000
  Pirkt USD 509.0000
  Pārdot USD 461.0000
  AUD
  Pirkt EUR 1.6071
  Pārdot EUR 1.5287
  Pirkt USD 0.7629
  Pārdot USD 0.6972
  BYN
  Pirkt EUR 2.5780
  Pārdot EUR 2.3240
  Pirkt USD 2.2660
  Pārdot USD 2.0420
  CAD
  Pirkt EUR 1.5950
  Pārdot EUR 1.4477
  Pirkt USD 1.4015
  Pārdot USD 1.2720
  CHF
  Pirkt EUR 1.1893
  Pārdot EUR 1.0770
  Pirkt USD 1.0455
  Pārdot USD 0.9467
  CNY
  Pirkt EUR 7.9970
  Pārdot EUR 7.4710
  Pirkt USD 7.0280
  Pārdot USD 6.5660
  CZK
  Pirkt EUR 26.4450
  Pārdot EUR 24.9090
  Pirkt USD 23.2400
  Pārdot USD 21.8900
  JPY
  Pirkt EUR 131.0700
  Pārdot EUR 118.5800
  Pirkt USD 115.1580
  Pārdot USD 104.1740
  KZT
  Pirkt EUR 452.8200
  Pārdot EUR 409.6900
  Pirkt USD 397.9400
  Pārdot USD 360.0400
  NOK
  Pirkt EUR 10.2260
  Pārdot EUR 9.3842
  Pirkt USD 8.9865
  Pārdot USD 8.2467
  PLN
  Pirkt EUR 4.4200
  Pārdot EUR 4.1610
  Pirkt USD 3.8840
  Pārdot USD 3.6570
  RUB
  Pirkt EUR 80.4602
  Pārdot EUR 70.0925
  Pirkt USD 70.7084
  Pārdot USD 61.5970
  SEK
  Pirkt EUR 10.7824
  Pārdot EUR 9.7559
  Pirkt USD 9.4758
  Pārdot USD 8.5740