Izmaiņas pakalpojumu cenrādī

28 febr. 2019

Informējam Jūs, ka SIA "Transact Pro" ir mainījies pakalpojumu cenrādis. Jaunais cenrādis stājas spēkā 2019.gada 29.martā juridiskām personām un 2019. gada 29.aprīlī fiziskām personām.

Lūdzam Jūs iepazīties ar dokumentu Transact Pro mājas lapā, sadaļā Dokumenti un centrādis → Cenrāži un tarifi

Gadījumā, ja Jums ir radušies kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzam Jūs sazināties ar SIA “Transact Pro” Klientu Atbalsta dienestu pa tālruni + 371 67 222 555 vai e-pastu info@transactpro.lv.