Sociālā
atbildība

Caurspīdīgums un uzticība ir būtisks priekšnosacījums jebkurai mūsu sadarbībai ar klientiem, darbiniekiem, nozari un sabiedrību kopumā.

Mūsu mērķis ir būt par aktīvu dalībnieku, kas veic pro-aktīvas darbības, lai nodrošinātu nepieciešamos apstākļus auglīgām ilgtermiņa sadarbības iespējām ar klientiem un partneriem.

Rugby 7 Team

We take pride in supporting our local community by helping the Rugby 7 team from Riga. This team is based on the former “Miesnieķi” team’s core, which in turn was the basis for the Latvian national Rugby 7 squad. With our help, the Transact Pro rugby team has established itself as a serious force on the field and has won numerous awards including Latvian Championship and Country Cup, and has moved to competing in the European “A” class championships.