Valstu reitingi AML risku jomā

30 nov. 2017

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir process, kurā noziedzīgas darbības rezultātā (krāpniecība, korupcija u.t.t.) iegūtus līdzekļus pārveido par citiem naudas līdzekļiem vai investīcijām, lai slēptu reālos līdzekļu izcelsmes avotus. Katrā valstī ir savs naudas līdzekļu atmazgāšanas riska līmenis, ko ietekmē daudzi dažādi faktori.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas tiesību aktiem un citiem normatīvajiem dokumentiem, Transact Pro sagatavoja valstu reitingu karti AML risku jomā, ņemot vērā dažādus faktorus.

Valstu reitingu kartē AML risku jomā uzskatāmi parādīts, kuri reģioni šodien tiek uzskatīti par zema, vidēja, augsta un ļoti augsta AML riska zonām.

Zema riska zonā galvenokārt ietilpst valstis, kuru tiesību akti atbilst starptautiskām normām, kurās ir stabila valdība, netiek piemērotas nekādas sankcijas un nav augsta korupcijas riska. Vidējā zonā ir valstis, kuras pat mazāko vērtējuma izmaiņu rezultātā var nonākt gan zema, gan augsta riska zonā. Augsta AML riska zonā var būt valstis, kas ir politiski un ekonomiski nestabilas, piemēram, lielāka daļa Latīņamerikas ziemeļos atrodošos valstu, kā arī Āfrikas un Tuvo Austrumu valstis. Šajā grupā tāpat arī ietilpst valstis, kurām piemērotas starptautiskas sankcijas, kā arī daži stabili reģionu, kuru tiesību aktos nav pausta pietiekami stingra nostāja AML jomā.

AML riska karte tika sagatavota, pamatojoties uz dažādiem avotiem, kuru informācija tika ņemta vērā, veidojot vērtējumu:

  • Offshore jurisdictions
  • Sanctions
  • FATF AML Deficient List
  • FATF High risk and non-cooperative jurisdictions
  • Corruption index
  • AML index
  • Weakness in Government Legislation to combat Money Laundering
  • Shell company indicator
  • Political index

Vēršam uzmanību, ka šai riska kartei ir informatīvs raksturs.